Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V8 Dobrova

Predpisi, na katere predpis vpliva