Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planski celoti V7 Kozarje - del in V8 Dobrova

Predpisi, na katere predpis vpliva