Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

Predpisi, na katere predpis vpliva