Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec – spremembe št. 2

Predpisi, na katere predpis vpliva