Gradnja optičnega omrežja

833
Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
2020, 2021, 2022
Zaključeno
2020
2022