Nadaljevanje gradnje optičnega omrežja

22. 1. 2021 295