Izgradnja optičnega omrežja v naši občini

18. 9. 2020 260