Prenovi cest Žerovnik–Osredek in Brezje–Podolnica se zaključujeta

14. 6. 2022 459