Ureditev ceste Brezje–Podolnica

1798
Infrastruktura
2021, 2022
Krajevna skupnost Dobrova
259.000,00 EUR
Lastni projekti
Zaključeno
Brezje pri Dobrovi, 1356 Dobrova
2021
2022