Nadaljevanje del pri izgradnji kanalizacije Polhov Gradec III. faza, na kraku Pristava

3. 6. 2021 516