Zapora ceste JP 567471 Hoja-Ravnek zaradi izgradnje fekalne kanalizacije Polhov Gradec

4. 6. 2021 288
Popolna zapora
izgradnja fekalne kanalizacije
3710-0013/2021
09.06.2021 07:00 - 30.06.2021 17:00