Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec

Predpisi, na katere predpis vpliva