Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcijska služba«

Predpisi, na katere predpis vpliva