Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Dobrova - Polhov Gradec

Predpisi, na katere predpis vpliva