Odlok o ustanovitvi režijskega obrata

Predpisi, na katere predpis vpliva