Prostofer

646
Socialno varstvo
2023
40.000,00 EUR
Lastni projekti, Proračun RS
19.364,90 EUR
Zaključeno
1356 Dobrova
oktober 2023