Ureditev Ulice Vladimirja Dolničarja

1369
Infrastruktura
2022
Krajevna skupnost Dobrova
92.300,00 EUR
Lastni projekti
Zaključeno
Ulica Vladimirja Dolničarja, 1356 Dobrova
2022
december 2022