Vegetacijo ob cestiščih in pločnikih je potrebno vzdrževati. Katere pa so druge obveznosti občanov pri zagotavljanju preglednosti in varnosti v prometu?

11. 5. 2022 470