Terenski ogled projekta za ureditev ceste Žerovnik–Osredek

Termini
19.11.2021 ob 09.00