Obvestilo o pričetku aktivnosti pri rekonstrukciji lokalnih cest LC Šujica–Podutik in LC Žerovnik–Osredek–Topol

26. 8. 2021 1636