Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda: zemljišča je potrebno redno vzdrževati

22. 3. 2024 124