Prekinjena dobava električne energije na TP ŠUJICA 1969, izvod 13, v četrtek 22. 2. 2024, od 8.00 do 13.00

21. 2. 2024 78