Pridobitev pravice do označevanja čipk z označbo porekla blaga »idrijska čipka«

8. 1. 2024 200