Ureditev ceste JP567621 Škandrov graben–Veliki vrh

142
Infrastruktura
2023, 2024
Krajevna skupnost Polhov Gradec
442.600,00 EUR
Lastni projekti
V teku
Setnik 25, 1355 Polhov Gradec
2022
2024