Prekinjena dobava električne energije na TP DOBROVA-ŠOLA 1975, izvod 6, dne 6. 12. 2023 (8.00-12.00)

4. 12. 2023 72