Na Hruševem se dela za izgradnjo mostu nadaljujejo

4. 9. 2023 160