Evidentiranje plazov in usadov - poziv občanom

11. 8. 2023 1106