Ustanovljen svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti

21. 4. 2023 233