Rekonstrukcija LC Dobrova–Horjul, 2. in 3. faza

91
Infrastruktura
Krajevna skupnost Dobrova
V načrtu