Otvoritev prenovljene ceste Žerovnik–Osredek

15. 9. 2022 343