Prekinjena dobava električne energije - TP KOZARJE-UTIK 1993, IZVOD 3, 8. 9. 2022, 8:00-9:00 in 13:00-14:00

7. 9. 2022 80