Spremljanje prenove POŠ Šentjošt in napredka na drugih gradbiščih

Trajanje
Začetek: 01.08.2022
Zaključek: 31.08.2022