Prekinjena dobava električne energije - TP BUTAJNOVA, IZVOD BUTAJNOVA VAS, 30. 8. 2022, 8:00-10:00

29. 8. 2022 11