Obvestilo o prekinjeni dobavi električne energije - TP BREZJE-VAS, IZVOD 10 - 21. 7. 2022, 9:00-14:00

19. 7. 2022 24