OBVESTILO: Zapora ceste Žerovnik–Osredek–Topol, odsek Žerovnik–Osredek: 14. in 15. maj 2022

12. 5. 2022 193