OBVESTILO: Zapora ceste Žerovnik–Osredek–Topol, odsek Žerovnik–Osredek: 7. in 8. maj 2022

5. 5. 2022 106