OBVESTILO: Zapora ceste Žerovnik–Osredek–Topol, odsek Žerovnik–Osredek: 23. in 24. april 2022

21. 4. 2022 160