Obvestilo o prekinjeni dobavi električne energije - TP BABNA GORA 1973, izvod 3, 15. 4. 2022, 8:00-13:00

13. 4. 2022 112