OBVESTILO: Zapora ceste Žerovnik–Osredek–Topol, odsek Žerovnik–Osredek: od 31. marca do 3. aprila 2022

31. 3. 2022 105