OBVESTILO: Zapora ceste Žerovnik–Osredek–Topol, odsek Žerovnik–Osredek: 19. in 20. marec 2022

17. 3. 2022 108