OBVESTILO: Zapora ceste Žerovnik–Osredek–Topol, odsek Žerovnik–Osredek: 12. in 13. marec 2022

10. 3. 2022 171