Obvestilo o prekinjeni dobavi električne energije - TP SELO CERKEV 1998, SELO SETNICA 1973, SELO JEVC 1998, 10. 3. 2022, od 11:30 do 14:30

8. 3. 2022 50