OBVESTILO: Zapora ceste Žerovnik–Osredek–Topol, odsek Žerovnik–Osredek: 5. in 6. marec 2022

4. 3. 2022 211