Prekinjena dobava električne energije - TP SREDNJI VRH 1981, 11. 2. 2022, od 9. do 12. ure

11. 2. 2022 62