Zapora ceste Žerovnik-Osredek-Topol, odsek Žerovnik-Osredek: 5.–8. februar 2022

4. 2. 2022 146