Asfaltiranje se zaključuje v Babni Gori in v Škandrovem grabnu

20. 12. 2021 394