Prekinjena dobava električne energije - TP ŠUJICA 1969, 25. 11. 2021, od 10:00 do 13:00

24. 11. 2021 77