Gradnja na območju OPPN GA-11 v Gabrju se sedaj lahko prične

24. 11. 2021 743