Prekinjena dobava električne energije - TP HRUŠEVO, izvod Katarina, 5. 11. 2021, od 10:00 do 13:00

3. 11. 2021 86