Prekinjena dobava električne energije - TP BABNA GORA 1973, izvod 1, 4. 11. 2021, od 8:00 do 14:00

3. 11. 2021 64